četrtek, 17.februar.2011 - 05:07

Neprofesionalno: Na RTV Slovenija so “pozabili” na lansko zamrznitev premoženja Darija Južne

Sodišča so sprožila postopke za zamrznitev premoženja gospodarstvenikov, ki so osumljeni gospodarskega kriminala, že v več primerih, a nekateri mediji očitno poročajo o zadevah precej nesvobodno in pomanjkljivo. Med drugimi tudi RTV Slovenija.

Članek o gospodarskem kriminalu in zaplembi premoženja, katerega so napisali na RTV Slovenija, je sicer obsežen vendar neverjetno pomanjkljiv.

Na RTV Slovenija so podali pri naštevanju gospodarstvenikov, katerim je bilo zaradi suma storitve gospodarskega kriminala zamrznjeno premoženje, kar nekaj takšnih, katerim so zamrznili premoženje, celo takšnih, katerih premoženje sploh ni bilo zamrznjeno. Če podamo konkretne osebke po navedbah RTV Slovenija:

Šrot in Bavčar:
Pivovarna Laško, Istrabenz, 25,5 mio evrov, do julija 2011

Kordež:
Merkur, 31 mio evrov – nepremičnine, vrednostni papirji, denar

Zidar in družbeniki, SCT:
3,1 mio evrov, nepremičnine za 960.000 €

Tovšak:
Vegrad, še brez predlogov za zavarovanje premoženja

Šrot:
Pivovarna Laško, predlog za zavarovanje 26 mio evrov sodišče zavrnilo

Vse lepo in prav pri tem članku, vendar, prosimo.

Ne glede na resnost primera Vegrad (ki je resen, ampak vseeno), so dali na ta seznam Tovšakovo, pri kateri sploh še ni bil podan noben predlog za zavarovanje premoženja in pa navedli (drugi) primer v zvezi s Šrotom, kjer je sodišče predlog za zavarovanje premoženja v znesku 26 mio evrov zavrnilo.

Torej. Našteli so dva primera, kjer enega sploh še ni, drugega je pa sodišče zavrnilo, čeprav imamo pa v Sloveniji primere, ki pa so bili ravno tako pereči, pa jih na RTV Slovenija niso navedli.

Če podamo primer, ki je ponovno aktualen z odkritjem nepravilnosti v Skladu za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (ta sklad je dolgo časa veljal za utrdbo stranke SDS, sklad je nekaj časa “kao nadzirala” Romana Jordan Cizelj, sedaj poslanka v Evropskem parlamentu, in v tem času je postala kadrovska zasedba v tem skladu zelo homogena in sicer je bila večina pomembnih delavcev tam iz stranke SDS. Praktično je pod taktirko Romane Jordan Cizelj in Andreja Vizjaka kot nekdanjega gospodarskega ministra, oba sta iz stranke SDS, NEK postal dvorsko podjetje stranke SDS, katerega direktor naj bi kot glavni zaposlovalni kriterij v skladu upošteval članstvo ali simpatizerstvo s stranko SDS.

O skladu NEK oziroma JEK (N-uklearna oziroma J-edrska E-lektrarna K-rško) smo sami pisali v dveh temah sedaj opuščenega Foruma Dossier korupcja:

Forum Dossier korupcija: Policija Računsko sodišče prosi za revizijo poslovanja sklada JEK  

Forum Dossier korupcija: Koliko slovenskih podjetij še obvladuje stranka SDS? – primer JEK

Sedaj so mediji, predvsem časopis Dnevnik, opozorili na nove domnevne nepravilnosti v skladu za razgradnjo NEK (JEK), v katere naj bi bil vpleten Dari Južna, belokranjski gospodarstvenik, ki vplivanjsko obvladuje celotno jugovzhodno Slovenijo (Dolenjska, Posavje in po črni kroniki zloglasna Bela krajina).

Govori se o tem, da naj bi bil belokranjski podjetnik Dari Južna dvorski posrednik pri poslih sklada NEK v času, ko ga je vodil SDS (to je čas, ko je SDS nadzorsko, upravljalsko in kadrovsko popolnoma obvladovala ta sklad – ki je bil primer popolne politične sprege med neko stranko in gospodarskim subjektom, podobno kot v nekaterih drugih primerih, kjer je kot element obvladovanja sodelovala stranka SDS).

Zoper Darija Južno teče postopek na Nacionalnem preiskovalnem uradu (uradu slovenske policije za reševanje najhujših oblik gospodarskega kriminala) zaradi primera goljufije, vredne okoli 4,5 mio evrov. In sicer naj bi v tej goljufiji sodelovalo podjetje CGP (ki obvladuje večino gradbenih poslov na jugovzhodu Slovenije) in nekatera podjetja v lasti Darija Južne, ki se nahajajo v Liechtensteinu. In sicer naj bi podjetje CGP (katerega nadzornik in najpomembnejši lastnik je Dari Južna) za fiktivne storitve svetovanja plačalo podjetju v lasti Darija Južne 4,5 mio evrov, vendar izkazalo se je, da je bila svetovalna študija narejena kar v samem podjetju CGP. Torej. Šlo je za fiktivno storitev, katere cilj je bil prenos dela denarja iz CGP v Liechtensteinsko podjetje Darija Južne, denar naj bi bil kasneje uporabljen za večanje lastniškega deleža v podjetju CGP. Skratka. Šlo je za iz drugih slovenskih primerov že zelo znano zgodbo izčrpavanja podjetja, ki pa ni propadlo, saj CGP obvladuje večino širše Dolenjske (Dolenjska, Posavje in Bela krajina), tako gospodarske kot javne subjekte. O tem si lahko več preberete tukaj.

V tej zgodbi je tudi prišlo do zamrznitve premoženja. O tem so prav tako poročali v časopisu Dnevnik v članku z naslovom Sodišče podaljšalo “zamrznitev” deleža Darija Južne v Perspektivi FT. In sicer je bilo premoženje zamrznjeno marca lani s strani okrožnega sodišča v Ljubljani, julija istega leta pa je sodišče še za 3 mesece podaljšalo zaznambo prepovedi odtujitve ali obremenitve 50-odstotnega deleža v podjetju Perspektiva FT zaradi spornih poslov v povezavi z novomeškim podjetjem CGP, torej je še za 3 mesece zamrznilo njegov delež premoženja v podjetju Perspektiva FT, drugo polovico lastniško obvladuje njegova žena, skratka dejansko tudi on, vendar formalno in pravno gledano njegova žena.

Čudi nas, kako na RTV Slovenija tega še nekako najbolj eksplicitnega primera zamrznitve premoženja v zadnjem času, niso našteli, našteli so pa primer podjetja, ki zaenkrat sploh še ni doživelo tovrstnega ukrepa sodišča in tega so omenili zgolj zato, ker je njegova zgodba (gre za primer podjetja Vegrad) bolj javno odmevna. In takšen spodrsljaj so si privoščili v času, ko so na dan spet prišle določene domnevne nepravilnosti ali vsaj nemoralnost v primeru sklada NEK.

Primer Darija Južne bi zelo sodil v zgornji seznam, ki so ga podali na RTV Slovenija, vendar očitno je šlo za precej namerni spregled s strani te “uravnotežene” javne televizije.

Očitno v tej državi tudi v medijih vlada neka subjektivnost pri poročanju in neenakost. Pri zasebnih medijih je to še za razumeti, vendar javni medij, ki tako rad poudarja svojo politično neodvisnost, si ne bi smel privoščiti takšnih spodrsljajev, ko se neke ljudi in podjetja, ki še niso doživela primer zamrznitve premoženja, izpostavi, ker je to pač v trendu (medijski napadi na Vegrad), medtem ko se pa primere zamrznitve premoženja, ki jih je sodišče celo podaljšalo, popolnoma prezre kljub temu, da prihajajo na dan nove zgodbe o določenih osebkih.

Skratka. Neprimerno in celo neprofesionalno. Sami namreč ne verjamemo, da na RTV Slovenija niso vedeli za ta primer, oziroma se niso spomnili nanj. Če res niso (kar je bolj malo verjetno), se opravičujemo, če pa so, je pa takšen prirejen seznam zelo žalosten in neprofesionalen. Če so izpustili tako očiten primer zamrznitve premoženja, potem ne vemo, zakaj so navedli primer Vegrada, kjer do česa takšnega sploh še ni prišlo.

RTV Slovenija: Gospodarski kriminal? Nismo izgubili. Kapitulirali smo.Značke prispevka: , , ,

Odgovorite