nedelja, 5.december.2010 - 15:17

Prebivalci občine Škocjan problematizirajo menjalno pogodbo med občino in podjetjem Raros d.o.o.

V občini Škocjan se bije verbalni boj med podporniki nekdanjega župana Antona Zupeta in pristaši sedanjega župana Jožeta Kaplerja.

V občini Škocjan se že nekaj časa bije boj med pristaši nekdanjega župana Antona Zupeta in pristaši sedanjega župana Jožeta Kaplerja. V okviru tega boja padajo tudi različne obtožbe.

Poleg obtoževanj, kar zadeva dejstvo, da je občina Škocjan zaradi majhnosti izpadla iz projekta evropskega kohezijskega sklada, zaradi česar je ogrožena njena investicija v kanalizacijo in vodovod, pa je na obzorju še ena zgodba.

In sicer naj bi nekateri prebivalci občine Škocjan problematizirali neko menjalno pogodbo med podjetjem Raros d.o.o. in občino Škocjan, katero je podpisal nekdanji župan Anton Zupet.

Medtem ko Anton Zupet trdi, da je pogodba za občino dobra in sklenjena v duhu dobrega gospodarja, mu nasprotniki očitajo, da je bila občina z njo oškodovana.

Če smo bolj natančni. Nekateri občani občine Škocjan nekdanjemu županu Antonu Zupetu očitajo, da je zamenjal občinska zemljišča, ki naj bi bila vredna 99.000 evrov, za zemljišče vredno 7.000 evrov, pri čemer je občina dobila še dodatnih 10.000 evrov, torej skupaj 17.000 evrov. Zamerijo mu, da je zemljišča neugodno zamenjal, ne pa prodal, kot so se zmenili na občinskem svetu.

Mnogim gre tudi v nos, da je podjetje Raros d.o.o. v večinskem lastništvu nekega londonskega podjetja.

Po sledi informacijskih drobtinic (zapisano je bilo samo ime podjetja Raros in informacija, da je v lasti nekega londonskega podjetja), ki jih je podal Dolenjski list, smo se malo pozanimali o podjetju Raros.

Podjetje Raros d.o.o. je podjetje, katerega prvi in edini družbenik je bila sprva Jeršič Alojzija Slavica iz Leskovca pri Krškem. Ta je 13.4.2010 izstopila iz lastništva podjetja, takrat je podjetje prišlo v lastništvo londonske družbe Power Solution Investment Limited (naslov družbe:  W1S 1RR LONDON, 72 NEW BOND STREET).

Jeršič Alojzija Slavica je bila do omenjenega datuma tudi zastopnica oziroma direktorica omenjenega podjetja. Od tega datuma naprej pa je (novi) zastopnik podjetja, direktor, Jeršič Jožef, stanuje pa na enakem naslovu kot je sedež podjetja Raros d.o.o. iz Leskovca pri Krškem. Verjetno gre za družinska člana.

Skratka. Prvotni družbenik in direktor podjetja je bila Jeršič Alojzija Slavica, ki je 13.4.2010 delež podjetja prenesla na londonsko firmo Power Solution Investment Limited, direktorsko mesto pa prepustila Jožefu Jeršiču. Podjetje je ostalo na lokaciji Loke 8 v Leskovcu pri Krškem. Podjetje Power Solution Investment Limited po posebnem pooblastilu zastopa odvetnica Saša Vrančič Makuc.

Mimogrede povedano. Gospod Jožef Jeršič je pred leti (za leto 2006, 2007) dobil potrditev predloga za obnovo oziroma gradbeno obrtniška dela na rojstni hiši Marije Vere v Kamniku, znesek sofinanciranja v vrednosti  1.629.037 SIT.

Toliko za informacijo.

Kakšna je bila menjalna pogodba med občino Škocjan, ko jo je vodil tedanji župan Anton Zupet in podjetjem Raros d.o.o., pa nam ni znano. Niti to, ali je bila pogodba smotrna ali ne. Sami smo novinarki Dolenjskega lista samo podali nekaj informacij o podjetju Raros d.o.o.

Kakor je zapisano v Dolenjskem listu, bo o smotrnosti menjalne pogodbe med občino Škocjan in podjetjem Raros d.o.o. odločala pravna stroka.Značke prispevka: ,

Komentarji

 

  1. veronika deseniška pravi:

    Občinska uprava mora delati v skladu z zakonodajo, zato se bo pravna stroka verjetno zelo krotovičila, kaj bi lahko najdla in naprtala Zupetu. Bistvo te zgodbe je maščevanje lastnika peskokopa, ki mu je občina v času Zupeta pomagala do spremembe namembnosti zemljišča in vsega potrebnega, da se pridobi dovoljenje za eksploatacijo. Potem pa lastnik ni pristal, da pripade 19 % delež izkopanega materiala za potrebe občine Škocjan, se pravi potrebe občanov, ampak jo je hotel odpraviti z neko fiksno količino izkopanega peska, ki je neprimerno manjša od zahteve občine. Boste Zupetu očitali, ker se je zavzemal za javni interes?

Odgovorite