petek, 26.november.2010 - 08:03

V Novem mestu izglasovali 8 članov kadrovske komisije občinskega sveta MONM, zadnjega bodo naslednjič

Franci Kek, poleg Gregorja Golobiča najbolj vidni predstavnik stranke Zares v Novem mestu, bi lahko prepričal svojega soimenjaka Francija Bega, da sprejme še zadnje mesto v kadrovski komisiji občinskega sveta mestne občine Novo mesto.

V Novem mestu so vendarle izvolili člane v kadrovsko komisijo občinskega sveta.

Za boljše razumevanje naj si bralci preberejo občinske akte, še posebej Poslovnik občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Sicer je sestava občinskega sveta Mestne občine Novo mesto naslednja:

1. SDS – Slovenska demokratska stranka ›  

1. Bojan Kekec

2. Ivan Grill

3. Milena Bartelj

4. Ivan Bukovec

5. Andrej Resman

6. Vanja Kolenc

2. ZZD – Zveza za Dolenjsko ›  

1. Mag. Mojca Špec Potočar

2. Alojzij Muhič

3. Zvonimir Novak

4. Rafko Križman

3. SLS – Slovenska ljudska stranka ›  

1. Mag. Franc Bačar

2. Martina Vrhovnik

3. Alojz Turk

4. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije›  

1. Nežka Ivanetič

2. Mag. Miroslav Berger

3. Jože Miklič

5. Gremo gor! Lista Gregorja Macedonija ›  

1. Gregor Macedoni

2. Dr. Borut Rončević

6. SD – Socilani demokrati ›  

1. Dr. Milena Kramar Zupan

2. Tomaž Kovačič

7. LDS – Lliberalna demokracija Slovenije ›  

1. Mojca Novak

2. Slavko Gegič

8. ZARES – nova politika ›  

1. Matic Vidic

2. Franc Beg

9. NSi – Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka ›  

1. Janez Malenšek

10. Športna lista ›  

1. Jiri Volt

11. SNS – Slovenska nacionalna stranka ›  

1. Matjaž Engel

12. Radi imamo Novo mesto in podeželje ›  

1. Miloš Dular

13. Lista krščanskih demokratov Dolenjske ›  

1. Dr. Vida Čadonič Špelič

Predstavnica romske skupnosti ›  

1. Dušica Balažek

Kot je razvidno iz seznama, ima stranka SDS sicer največ glasov (čeprav spet ne tako zelo veliko, zgolj 2 več kot Zveza za Dolenjsko) a na srečo ne bo v koaliciji strank, kar je tudi prav, saj novomeška SDS ni stranka, ki bi bila vredna zaupanja, v to smo trdno prepričani.

No, občinski svet je vendarle imenoval člane v kadrovsko komisijo. Gre za komisijo z delovnim imenom Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Če podamo njene pristojnosti in naloge.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • opravlja aktivnosti in postopke v zvezi s potrditvijo mandatov članov
 • občinskega sveta in župana,
 • obravnava vprašanja s pristojnosti sveta, ki so povezana z volitvami,
 • imenovanji, razrešitvami, imuniteto in administrativnimi zadevami,
 • pripravlja in daje predloge za imenovanja in soglasja k imenovanju direktorjev
 • javnih zavodov, katerih ustanovitelj je mestna občina,
 • pripravlja in daje svetu predloge za izvolitev, imenovanja in razrešitev članov sveta javnih zavodov,
 • daje predloge za sestavo delovnih teles sveta in opravljanje funkcij v njih,
 • pripravlja in obravnava predloge aktov o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles in drugih članov občinskih organov ter o povračilu stroškov,
 • sprejema sklepe o dopustih poklicnih funkcionarjev,
 • obvešča občinski svet o primerih, ki imajo za posledico prenehanje mandata članu sveta,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni, statut in ta poslovnik.

Komisija ima devet članov.

Pri glasovanju članov v komisijo se je sicer precej zapletalo.

Ker Desus zadnje dni pred začetkom seje, ni mogel priklicati nobenega svojega člana, so ga črtali iz seznama za kandidature v kadrovsko komisijo. To Desus-u, na katerega članstvo v koaliciji je že moč računati, ni bilo povšeči. Zato je Deusova občinska svetnica Nežka Ivanetič predlagala, da SDS odstopi eno od mest (najprej sta bili za to stranko predvideni dve mesti) Desusu. Najprej je bilo predlagano, da naj bi Desus sam določil, koga naj se od dveh SDS-ovih kandidatov (Bojan Kekec, Ivan Gril) zamenja, a po negodovanju SDS-a, češ da so sposobni tudi sami odločiti, koga bodo dali v komisijo, se je na seji vendarle odločilo, da bo SDS sam povedal, koga bo črtal. Na mesto enega od SDS-ovcev je bil torej nameščen član Desusa Jože Miklič. Gregor Macedoni iz Gremo Gor (kolikor smo bežno imeli priložnost izvedeti, gre za sicer mladega, a žal precej klerikalnega politika), ki je predlagal, da bi se namesto SNS-ovega člana v kadrovsko komisijo imenovalo Zaresovca, tako bi liste in stranke z vsaj dvema članoma v občinskem svetu imele vsaj enega predstavnika v komisiji. Njegov predlog ni doživel podpore, medtem ko predlog Desus-a, da se zamenja enega SDS-ovca z Desusovcem je.

No. Zapletov še ni bilo konec. Namreč. SDS-ova svetnika sta se razjezila. Najprej je od kandidature odstopil Bojan Kekec, nato pa še Ivan Gril, ki je rekel, naj komisija že takoj izglasuje še enega manjkajočega člana (ker SDS v komisiji očitno ne bo sodeloval). V komisiji so predlagali, da član postane Zaresovec (ki je bil sprva, po na glasovanju propadlem predlogu Gregorja Macedonija, da ta zamenja enega SNS-ovca, že predviden za novega člana). Vendar Zaresovec Franci Beg povabila ni sprejel (kar se nam zdi nespametno dejanje tega svetnica iz vrst stranke Zares). Ker člani ne bi bili izglasovani v celoti, je grozilo, da do imenovanja ne bo prišlo, pa je vendarle župan zelo inteligentno rešil zadeve tako, da se sedaj imenuje osem članov, na naslednji seji pa še zadnjega. Upamo, da se bo do naslednje seje Franci Beg iz Zaresa premislil, glede SDS-a pa tudi če ne bo v kadrovski komisiji nihče od njih, ne bo to prav nič tragičnega, ampak ravno nasprotno. Namreč. Sami nimamo ravno pozitivnih informacij o kadrovanju s strani Bojana Kekca.

Očitno je koalicija v Novem mestu že nekako znana.

Poleg že predvolilne koalicije strank in list, ki so podprle Muhiča v prvem ali drugem krogu (v drugem krogu tudi stranka SD), naj bi po vsej verjetnosti v koaliciji nastopali tudi svetniki (oziroma svetnika) iz vrst LDS-a, kar je zelo pozitivno. Upamo pa, da bo v koaliciji nastopala tudi stranka Zares. Pečanje z SDS-om v opoziciji bi se nam za to stranko zdelo precej detestno. Še posebej zaradi dejstva, ker sta iz Novega mesta tudi dva izmed najpomembnejših članov stranke Zares. To sta Franci Kek in pa predsednik stranke Zares, Gregor Golobič, ki po pričevanju ene izmed sosed njegovih staršev redno, celo precej pogosto prihaja na obiske k svojim staršem oziroma praktično k sebi domov (v svoj drugi dom) v Novo mesto. Zato se zelo čudimo, zakaj Franci Beg ni sprejel ponujenega drugega izpraznjenega SDS-ovega mesta, po tem, ko sta od kandidature odstopila oba občinska svetnika močno problematične novomeške SDS. Gre za neresno vedenje.

No. 8 že izvoljenih članov omenjene komisije je:

Mojca Špec Potočar (ZZD)
Martina Vrhovnik (SLS)
Tomaž Kovačič (SD)
Mojca Novak (LDS)
Jože  Miklič (DeSUS)
Matjaž Engel (SNS)�
Gregor Macedoni (Gremo gor)
Janez Malenšek (NSi)

Sedaj čaka le še eno mesto. Sicer so ga že namenili Franciju Begu iz Zaresa, a ga je ta neresno zavrnil. Če jim ne uspe prepričati Francija Bega, da zasede mesto, problematična novomeška SDS pa še vedno ne bo želela imeti nobenega člana (kar bi bilo dobrodošlo), pa naj izberejo koga tretjega, magari koga iz Zveze za Dolenjsko, glede na to, da ima 4 člane v občinskem svetu ali iz kakšne preostale liste, ki ima samo enega člana. Čeprav smo pa sami mnenja, da bi Zares lahko čisto brez slabe vesti sprejela ponujeno mesto. Tu bi lahko pozitivno vlogo odigral predvsem Franci Kek, Zaresov poslanec, ki je nekako najbolj povezan z Novim mestom od stranke Zares.

Dolenjski list: Z županom zdaj tudi LDS. SDS protestira.Značke prispevka:

Odgovorite