nedelja, 20.marec.2011 - 20:07

ČUDNO: Zakaj je Dari Južna prenesel zadolženi CGP Invest na podjetje IGM Strešnik d.d.?

Dari Južna je svoje hčerinsko zadolženo podjetje CGP Invest prenesel na podjetje IGM Strešnik, kateremu se je zato poslabšala finančna slika. Zakaj je to storil? Čemu takšno dejanje?

O Dariju Južni in podjetju CGP smo napisali že kar nekaj člankov. Prejšnji četrtek in petek so se zgodili določeni dogodki, zaradi katerih smo začasno zaprli celotno stran Dossier korupcija in kolebali med tem, ali naj članke CGP ohranimo na strani ali ne. Potrebovali smo malo počitka od zapletene stresne situacije, v kateri smo se znašli. Potem smo si rekli. Mah, ne bomo se omejevali. Če pišemo, pišemo, ne glede na pritiske.

Po tem kratkem uvodu prehajamo na novi članek.

In sicer. V časopisu Dnevnik so v članku z naslovom IGM Strešniki prevzeli hčerinsko družbo CGP opozorili na zanimivo in precej intrigantno dejstvo, da je Dari Južna prenesel svoje zadolženo hčerinsko podjetje CGP Invest na svoje podjetje IGM Strešnik d.d. To dejstvo je potrjeno tudi s strani Klirinškodepotne družbe.

Podjetje CGP Invest ni bilo neko silno podjetje. Imelo je zgolj dva zaposlena. Njegovo premoženje je konec leta 2009 znašalo 12,7 mio evrov, finančne obveznosti pa so znašale 16,7 mio evrov. Negativni kapital je znašal 6 mio evrov. Podjetje je bilo neke vrste portfeljsko podjetje, saj se je ukvarjalo z investicijami v delnice podjetij. Imelo je delnice nekaterih podjetij, recimo podjetja Petrol (v vrednosti okoli 5 mio evrov), svoj čas pa je bilo tudi lastnik Vodnogospodarskega podjetja Novo mesto.

Podjetje CGP Invest je zadolženo podjetje. S pripojitvijo je podjetje IGM Strešnik (to je skrajšan naziv za podjetje STREŠNIK, industrija gradbenega materiala d.d.) prevzelo slabo finančno stanje podjetja CGP Invest in tako praktično poslabšalo svojo finančno sliko za kar nekaj milijonov evrov.

Zanimivo je, da je CGP Invest podjetje, katerega sedež je bil v osnovnem podjetju CGP v Novem mestu na Ljubljanski cesti 30 (pri novomeški policijski palači).

Podjetje CGP Invest je bilo stacionirano v stavbi podjetja CGP.

Podjetje IGM Strešnik pa je stacionirano v gospodarsko – tehnološkem centru (GTC) Škocjan v Dobruški vasi, kjer ima CGP še nekaj svojih podjetij, od katerih je recimo CGP Planum v likvidaciji. V GTC Škocjan ima svojo obrt (Vsegrad, trgovina in storitve d.o.o.) v solastništvu s še enim lokalnim podjetnikom tudi sedanji župan občine Škocjan Jože Kapler. IGM Strešnik, ki se ukvarja s proizvodnjo betonskih izdelkov, ima tudi svoj kamnolom v Mokronogu (Dolenje Laknice).

CGP zaseda velik del zemljišča GTC Škocjan v Dobruški vasi.

Na naslovu Dobruška vas 45 je več podjetij v (posredni) lasti Darija Južne

 

Pogled na imperij Darija Južne v gospodarsko-tehnološkem centru GTC Škocjan v Dobruški vasi

Mimogrede. V ozadju je stavba podjetja Bramac Strešni sistemi, ki je v popolni lasti avstrijskega podjetja Bramac Dachsysteme International GMBH, ki je delno vpeto v sistem podjetja Lafarge.  

Pri tej na prvi pogled precej suhoparni novici, se postavlja vprašanje, zakaj bi nekdo pripojil neko investicijsko podjetje, ki je zadolženo in kot takšno slabo, na neko drugo (z vidika dejavnosti, ki jo opravlja, popolnoma drugačno) podjetje, kateremu bi tako poslabšal finančni položaj.

To dejstvo je še bolj zanimivo, če se postavi ob bok zgodbi o poslovni goljufiji, s katero je Dari Južna svoje podjetje CGP domnevno oškodoval za 4,5 mio evrov (uporabili smo besedo domnevno, dasiravno je policija prišla do izjemno močnih dokazov, ki bi lahko na sodišču padli le po čudežu). Zadeva je prerasla v afero, o kateri poročamo že nekaj časa (od marca lani). Temeljito smo jo opisali tudi v letošnjem članku Izčrpen članek o belokranjskem mogotcu Dariju Južni in aferi CGP.

Čeprav pa ne gre spregledati niti dejstva, da so vsa ta podjetja del skupine CGP, ki ima polno nekih podpodjetij, to je hčerinskih podjetij, nekaj podobnega kot skupina SCT.

Določena podjetja, kot je CGP Invest, so, vsaj takšen občutek smo dobili, očitno podjetja, ki služijo zgolj za mešetarjenje z delnicami z denarjem podjetij v okviru skupine CGP, ki se ukvarjajo s konkretno proizvodno ali storitveno dejavnostjo.Značke prispevka: ,

Komentarji

 

  1. admin pravi:

    Pri konkretni zadevi je potrebno opozoriti na dejstvo, da je strategija Darija Južne postopno kupovanje delnic družbe Petrol. Ker je imel CGP Invest za 5 mio evrov delnic Petrola, je nekoliko bolj razumljivo, zakaj je Južna raje pripojil podjetje CGP Invest IGM Strešnikom (kot še enemu od njegovih podjetij), kot pa se ga znebil drugače.

    Skratka. Dari Južna si z gospodarstvenimi partnerji tlakuje pot k prevzemu družbe Petrol, zato mu je v interesu ohraniti vse delnice Petrola. 5 mio evrov delnic pa seveda ni majhna vsota.

Odgovorite